تحویل سریع

برای پیگیری بسته ارسالی خود بعد از دریافت بارنامه خود یک شماره ۱۰ رقمی برروی آن درج گردیده است که می بایست در سمت راست بالای صفحه شماره بارنامه خود را وارد نموده و روی کلید ثبت کلیک کنید. اطلاعات کامل بار به شما داده می شود.و یا به سایت www.aramex.com مراجعه کنید

دریافت و ارسال اسناد مناقصه

شرکت آرامکس در راستای فعالیت پست سریع می تواند به عنوان نماینده شرکت شما،اسناد مناقصه را از تمامی ادارات همدان ( شرکت توزیع نیروی برق مهدیه، شهرداری های همدان، اداره آب و فاضلاب همدان، اداره گاز، حمل و نقل ترافیک و…..) دریافت نموده و مدارک را با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن ،…