دریافت و ارسال اسناد مناقصه

شرکت آرامکس در راستای فعالیت پست سریع می تواند به عنوان نماینده شرکت شما،اسناد مناقصه را از تمامی ادارات همدان ( شرکت توزیع نیروی برق مهدیه، شهرداری های همدان، اداره آب و فاضلاب همدان، اداره گاز، حمل و نقل ترافیک و…..) دریافت نموده و مدارک را با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن ،…